Bestyrelsen

Forperson

Mette Jespersen

Kasserer

Grethe Daugaard

Sekretær

Maj-Britt Christensen

Bestyrelsesmedlem

Allan Lund

Bestyrelsesmedlem

Mahsa Kjøng